Compliance Circle

Beheersen van open source licenties

De Compliance Circle ondersteunt organisaties en projecten in het beheersen van open source licenties.

Licenties

Open source software is een verzamelnaam voor software waarvan de maker de broncode openbaar beschikbaar heeft gesteld. Dit betekent echter niet dat er geen auteursrecht berust op de software. Ook geeft het kunnen inzien van de broncode niet altijd het recht om de software aan te passen. De auteur van de software heeft hiervoor een keuze gemaakt: de open source licentie.

In deze open source licentie is aangegeven welke voorwaarden er zijn voor het inzien, gebruik en aanpassen van de software. In de praktijk zijn er vele verschillende open source licenties. Deze zijn het gemakkelijkst in te delen in drie categorie├źn:

  • Geen verplichting tot openbaarmaking
  • Gedeeltelijke verplichting tot openbaarmaking
  • Volledige verplichting tot openbaarmaking

Voor het dagelijks gebruik van open source software in organisaties kan het gebruik van verschillende licenties verwarring en uitdagingen opleveren.

Sailboard helpt organisaties open source licenties te gebruiken en te beheersen.

Licentieborging en audit

Bij het realiseren van softwareproducten dient de juiste keuze worden gemaakt onder welke (open source) licentie deze software op de markt zal worden gebracht.

Tijdens het gebruik en hergebruik van open source software zijn vele verschillende licenties in gebruik. Op gezette momenten een audit uitvoeren op de gebruikte licenties is daarom absolute noodzaak om binnen de organisatie te kunnen blijven bewijzen dat licenties op de juiste manier worden gebruikt.

Met behulp van softwareproducten kan softwarecode worden gescand op licentie-informatie, beveiliging en hardening, waardoor de compliancy continu kan worden geborgd.  

Sailboard adviseert in het kiezen en onderhouden van de juiste OPEN SOURCE licentie(S) en adviseert waar rekening mee gehouden dient te worden indien het softwareproduct als open source softwareproduct beschikbaar wordt gesteld.
Copyright Sailboard 2021. Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.
Website: Lucians