Management Circle

Beter gebruik van open source software

De Management Circle ondersteunt organisaties in het beter gebruik van open source software, onder andere door het opzetten en onderhouden van open source programma's, het bouwen aan open organisaties en tendersupport.

Open Source Program Office (OSPO)

Realisatie en beheer van een Open Source Program Office

Het realiseren van een Open Source Program Office (OSPO) is voor jouw organisatie van belang om de relatie met de open source ecosystemen waar afhankelijkheden mee zijn, te kunnen beheren. Door het open source-ecosysteem te begrijpen, kan een Open Source Program Office het investeringsrendement van de organisatie maximaliseren en de risico's van het gebruiken van, het bijdragen aan, en het vrijgeven van open source-software verminderen. Omdat de organisatie ook afhankelijk is van zijn open source-ecosysteem, zal het zich bovendien verzekeren van een duurzame relatie met het ecosysteem.

Sailboard helpt organisaties zelfstandig een open source programma te ontwikkelen, te realiseren en te beheren.

 

Open Organisaties

Kenmerken van open organisaties

Openheid wordt steeds belangrijker in de manier waarop teams van allerlei groottes samenwerken om hun gedeelde doelen te bereiken. Vandaag de dag omarmen de meest vooruitstrevende organisaties - ongeacht hun missie - openheid als een noodzakelijke richting tot succes. Ze hebben ingezien dat openheid kan leiden tot:

Grotere flexibiliteit: Teamleden zijn beter in staat om samen te werken en aan gedeelde doelen te werken;
Snellere innovatie: Ideeën van zowel binnen als buiten de organisatie krijgen meer aandacht en er kan snel worden geëxperimenteerd;
Verhoogde betrokkenheid: Teamleden zien duidelijk verbanden tussen hun specifieke activiteiten en de gezamenlijke waarden, missie en visie van een organisatie.

Hoewel elke organisatie anders is - en daarom elk voorbeeld van een open organisatie uniek is - geloven we dat de volgende vijf kenmerken in de meeste contexten de basisvoorwaarden voor openheid zijn:

  • Transparantie
  • Inclusiviteit
  • Flexibiliteit
  • Samenwerking
  • CommunitySAILBOARD HELPT BESTAANDE ORGANISATIES MEER OPEN EN WENDBAARDER TE WORDEN

 

Tendersupport

Tendersupport voor opdrachtgevers

Het beleid van de Nederlandse overheid is er op gericht dat bij gelijke geschiktheid, open source software de voorkeur heeft. Is jouw organisatie voor leveringen van open source software, of voor het inkopen van diensten, aanbestedingsplichtig?

Bij het aanbesteden van open source software wordt al snel gedacht: "De software is toch gratis?". Een open source licentie op een softwareproduct dwingt af dat de broncode van de software openbaar is en dat aanpassingen op de broncode overwegend ook openbaar dienen te worden gemaakt. Veelal wordt er door aanbestedende organisaties ook gebruik gemaakt van ondersteuningscontracten op de software.

De handreikingen vanuit de overheid, zoals door PianoO/NOiV gepubliceerd, zijn in de periode 2008-2011 gerealiseerd en geven weinig houvast bij de veranderingen die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Wij hebben de kennis in huis om de kwaliteit van de uitvraag te verbeteren waardoor de aanbesteding een succes wordt.

TENDERSUPPORT voor OPDRACHTNEMERs

Het beleid van de Nederlandse overheid is er op gericht dat bij gelijke geschiktheid, open source software de voorkeur heeft.

Biedt jouw organisatie open source software, open source dienstverlening en/of open standaarden aan? Wij hebben de kennis in huis om jouw organisatie een kansrijke inschrijving te laten uitvoeren en het contract gegund te krijgen.

Sailboard helpt opdrachtgevers en opdrachtnemers in aanbestedingen waarin open source software, open source dienstverlening en/of open standaarden worden uitgevraagd, voor, tijdens en na de aanbesteding.
Copyright Sailboard 2021. Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.
Website: Lucians