Management Circle

Beter gebruik van open source software

De Management Circle ondersteunt organisaties in het beter gebruik van open source software, onder andere door het opzetten en onderhouden van open source programma's, het bouwen aan open organisaties en tendersupport.

Open Source Programmamanagement

Realisatie van een open source programma

Open source software wordt tegenwoordig veel gebruikt door organisaties in diverse sectoren. Echter, open source wordt niet altijd volledig begrepen door de besluitvormers binnen deze organisaties. Innovatie in open source heeft een eigen methodologie en volgt over het algemeen niet de traditionele processen. Een van de grootste verschillen is dat opensource-ontwikkeling een continu samenwerking is, terwijl bij traditionele software een geslotenere mentaliteit heerst. Voor veel bedrijven komt de benodigde verandering bij het benaderen van open source-gebruik niet vanzelf.

Het inzetten van een open source programma (Open Source Program Office, OSPO) is daarom essentieel om het gebruik van open source componenten binnen de organisatie te ondersteunen, te standaardiseren en te laten aansluiten op de lange termijn visie van een organisatie.

Door het realiseren van een open source programma kunnen gestandaardiseerde afspraken rondom het beleid en codegebruik, het (terug)geven van code aan de community, de selectie en de auditing van open source componenten worden gemaakt. Ook kunnen er trainingen worden gerealiseerd en kunnen de juridische consequenties voor dit open source beleid, alsmede de wettelijke naleving hiervan, worden onderhouden.

Sailboard helpt organisaties zelfstandig een open source programma te ontwikkelen, te realiseren en te beheren.

.    

 

Open Organisaties

Kenmerken van open organisaties

Openheid wordt steeds belangrijker in de manier waarop teams van allerlei groottes samenwerken om hun gedeelde doelen te bereiken. Vandaag de dag omarmen de meest vooruitstrevende organisaties - ongeacht hun missie - openheid als een noodzakelijke richting tot succes. Ze hebben ingezien dat openheid kan leiden tot:

Grotere flexibiliteit: Teamleden zijn beter in staat om samen te werken en aan gedeelde doelen te werken;
Snellere innovatie: Ideeƫn van zowel binnen als buiten de organisatie krijgen meer aandacht en er kan snel worden geƫxperimenteerd;
Verhoogde betrokkenheid: Teamleden zien duidelijk verbanden tussen hun specifieke activiteiten en de gezamenlijke waarden, missie en visie van een organisatie.

Hoewel elke organisatie anders is - en daarom elk voorbeeld van een open organisatie uniek is - geloven we dat de volgende vijf kenmerken in de meeste contexten de basisvoorwaarden voor openheid zijn:

  • Transparantie
  • Inclusiviteit
  • Flexibiliteit
  • Samenwerking
  • CommunitySAILBOARD HELPT BESTAANDE ORGANISATIES MEER OPEN EN WENDBAARDER TE WORDEN

 

Tendersupport

Tendersupport voor opdrachtgevers

Het beleid van de Nederlandse overheid is er op gericht dat bij gelijke geschiktheid, open source software de voorkeur heeft. Is jouw organisatie voor leveringen van open source software, of voor het inkopen van diensten, aanbestedingsplichtig?

Bij het aanbesteden van open source software wordt al snel gedacht: "De software is toch gratis?". Een open source licentie op een softwareproduct dwingt af dat de broncode van de software openbaar is en dat aanpassingen op de broncode overwegend ook openbaar dienen te worden gemaakt. Veelal wordt er door aanbestedende organisaties ook gebruik gemaakt van ondersteuningscontracten op de software.

De handreikingen vanuit de overheid, zoals door PianoO/NOiV gepubliceerd, zijn in de periode 2008-2011 gerealiseerd en geven weinig houvast bij de veranderingen die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Wij hebben de kennis in huis om de kwaliteit van de uitvraag te verbeteren waardoor de aanbesteding een succes wordt.

TENDERSUPPORT voor OPDRACHTNEMERs

Het beleid van de Nederlandse overheid is er op gericht dat bij gelijke geschiktheid, open source software de voorkeur heeft.

Biedt jouw organisatie open source software, open source dienstverlening en/of open standaarden aan? Wij hebben de kennis in huis om jouw organisatie een kansrijke inschrijving te laten uitvoeren en het contract gegund te krijgen.

Sailboard helpt opdrachtgevers en opdrachtnemers in aanbestedingen waarin open source software, open source dienstverlening en/of open standaarden worden uitgevraagd, voor, tijdens en na de aanbesteding.
Copyright Sailboard 2020. Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.
Website: Lucians