Sailboard Management Circle

Open Source Program Office (OSPO)

Het realiseren van een Open Source Program Office (OSPO) is voor jouw organisatie van belang om de relatie met de open source ecosystemen waar afhankelijkheden mee zijn, te kunnen beheren. Door het open source-ecosysteem te begrijpen, kan een Open Source Program Office het investeringsrendement van de organisatie maximaliseren en de risico's van het gebruiken van, het bijdragen aan, en het vrijgeven van open source-software verminderen. Omdat de organisatie ook afhankelijk is van zijn open source-ecosysteem, zal het zich bovendien verzekeren van een duurzame relatie met het ecosysteem.

Meer informatie over Open Source Program Offices

Open source software wordt tegenwoordig veel gebruikt door organisaties in diverse sectoren. Echter, open source wordt niet altijd volledig begrepen door de besluitvormers binnen deze organisaties. Innovatie in open source heeft een eigen methodologie en volgt over het algemeen niet de traditionele processen. Een van de grootste verschillen is dat opensource-ontwikkeling een continu samenwerking is, terwijl bij traditionele software een geslotenere mentaliteit heerst. Voor veel bedrijven komt de benodigde verandering bij het benaderen van open source-gebruik niet vanzelf.

Het inzetten van een open source programma (Open Source Program Office, OSPO) is daarom essentieel om het gebruik van open source componenten binnen de organisatie te ondersteunen, te standaardiseren en te laten aansluiten op de lange termijn visie van een organisatie.

Door het realiseren van een open source programma kunnen gestandaardiseerde afspraken rondom het beleid en codegebruik, het (terug)geven van code aan de community, de selectie en de auditing van open source componenten worden gemaakt. Ook kunnen er trainingen worden gerealiseerd en kunnen de juridische consequenties voor dit open source beleid, alsmede de wettelijke naleving hiervan, worden onderhouden.

Copyright Sailboard 2021. Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.
Website: Lucians