Sailboard Management Circle

Meer informatie over Open Source Program Offices (OSPO)

Open source software wordt tegenwoordig veel gebruikt door organisaties in diverse sectoren. Echter, open source wordt niet altijd volledig begrepen door de besluitvormers binnen deze organisaties. Innovatie in open source heeft een eigen methodologie en volgt over het algemeen niet de traditionele processen. Een van de grootste verschillen is dat opensource-ontwikkeling een continu samenwerking is, terwijl bij traditionele software een geslotenere mentaliteit heerst. Voor veel bedrijven komt de benodigde verandering bij het benaderen van open source-gebruik niet vanzelf.

Het inzetten van een open source programma (Open Source Program Office, OSPO) is daarom essentieel om het gebruik van open source componenten binnen de organisatie te ondersteunen, te standaardiseren en te laten aansluiten op de lange termijn visie van een organisatie.

Door het realiseren van een open source programma kunnen gestandaardiseerde afspraken rondom het beleid en codegebruik, het (terug)geven van code aan de community, de selectie en de auditing van open source componenten worden gemaakt. Ook kunnen er trainingen worden gerealiseerd en kunnen de juridische consequenties voor dit open source beleid, alsmede de wettelijke naleving hiervan, worden onderhouden.

Copyright Sailboard 2022. Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.
Website: Lucians