Skip to main content

Leadership

Open Leiderschap

De Sailboard Leadership Circle helpt organisaties meer open en wendbaarder te worden.

Open organisatie

Kenmerken van een open organisatie

Openheid wordt steeds belangrijker in de manier waarop teams van allerlei groottes samenwerken om hun gedeelde doelen te bereiken. Vandaag de dag omarmen de meest vooruitstrevende organisaties - ongeacht hun missie - openheid als een noodzakelijke richting tot succes. Ze hebben ingezien dat openheid kan leiden tot:

Grotere flexibiliteit: Teamleden zijn beter in staat om samen te werken en aan gedeelde doelen te werken;
Snellere innovatie: Ideeën van zowel binnen als buiten de organisatie krijgen meer aandacht en er kan snel worden geëxperimenteerd;
Verhoogde betrokkenheid: Teamleden zien duidelijk verbanden tussen hun specifieke activiteiten en de gezamenlijke waarden, missie en visie van een organisatie.

Hoewel elke organisatie anders is - en daarom elk voorbeeld van een open organisatie uniek is - geloven we dat de volgende vijf kenmerken in de meeste contexten de basisvoorwaarden voor openheid zijn:

  • Transparantie
  • Inclusiviteit
  • Samenwerking
  • Community
  • AanpassingsvernogenSAILBOARD HELPT BESTAANDE ORGANISATIES WENDBAARDER EN MEER OPEN TE WORDEN

 

Open leiderschap

Ontwikkelen van open leiderschap

Om de vaste kenmerken van open organisaties (grotere flexibiliteit, snellere innovatie en een verhoogde betrokkenheid) te bereiken is het noodzakelijk om innovatieve en betrokken teams te bouwen. Motivatie en betrokkenheid van leiders binnen de organisatie is hiervoor essentieel.

Een open leider is geen chef maar een aanjager, welke bereid is om vertrouwen te geven aan de omgeving, transparantie en samenwerking stimuleert en waardeert, maar ook de passie en emotie van medewerkers aanvoelt. Een open leider zorgt voor kennisdeling en heeft het vertrouwen dat de teams de benodigde veranderingen in de organisatie kunnen doorvoeren.

Sailboard helpt leiders open leiderschap te ontwikkelen door hen volledig vanaf de zijkant te begeleiden. Binnen en buiten kantoortijd, op de locatie waar de leider zich prettig voelt.

Remote leiderschap

Remote werken is 'here to stay'.

Werken op afstand geeft absoluut organisatorische uitdagingen. Technisch zijn alle middelen ruimschoots anwezig. Maar hoe blijf je vernieuwen als je elkaar minder ziet? Focussen op het resultaat wordt steeds belangrijker. Remote werken is 'here to stay' en niet alleen vanwege de 'war on talent'.