Skip to main content

Open Source Business Strategy

Beter gebruik van open source software

De Sailboard Business Strategy Circle ondersteunt organisaties in het beter gebruik van open source software, onder andere door het helpen te realiseren van open source business strategieën, de ontwikkeling en het beheer van open source programma's (OSPO), tendersupport en open source licentiecompliancy.

Open Source Business Strategy

Open Source Business Strategy omhelst de strategie en governancestructuur waarin zowel de realisatie, als het gebruik en het bijdragen aan open source software wordt vastgelegd.

Een recentelijke studie van Gartner geeft weer dat organisaties pakweg 80% open source software gebruiken en hierbovenop 20% waarde toevoegen om diensten aan hun klanten te kunnen leveren.

Bij de realisatie van Open Source Business Strategy, dien je je als organisatie af te vragen waar de organisatie open source software wil gebruiken, welke bedrijfsdoelstellingen behaald worden door middel van open source software en wat de organisatie gaat doen om deze doelstellingen te bereiken.

Sailboard geeft organisaties inzichten om hun Open Source Business Strategy te bepalen, optimaliseren en maximaal uit te nutten.

Open Source Program Office (OSPO)

Realisatie en beheer van een Open Source Program Office

Het realiseren van een Open Source Program Office / Open Source Competence Center (OSPO/OSCC) is voor jouw organisatie van belang om de relatie met de open source ecosystemen waar afhankelijkheden mee zijn, te kunnen beheren. Door het open source-ecosysteem te begrijpen, kan een OSPO het investeringsrendement van de organisatie maximaliseren en de risico's van het gebruiken van, het bijdragen aan, en het vrijgeven van open source-software verminderen. Omdat de organisatie ook afhankelijk is van zijn open source-ecosysteem, zal het zich bovendien verzekeren van een duurzame relatie met het ecosysteem.


Sailboard helpt organisaties zelfstandig een open source programma te ontwikkelen, te realiseren en te beheren.

 

Tendersupport

Tendersupport voor opdrachtgevers

Het beleid van de Nederlandse overheid is er op gericht dat bij gelijke geschiktheid, open source software de voorkeur heeft. Is jouw organisatie voor leveringen van open source software, of voor het inkopen van diensten, aanbestedingsplichtig?

Bij het aanbesteden van open source software wordt al snel gedacht: "De software is toch gratis?". Een open source licentie op een softwareproduct dwingt af dat de broncode van de software openbaar is en dat aanpassingen op de broncode overwegend ook openbaar dienen te worden gemaakt. Veelal wordt er door aanbestedende organisaties ook gebruik gemaakt van ondersteuningscontracten op de software.

De handreikingen vanuit de overheid, zoals door PianoO/NOiV gepubliceerd, zijn in de periode 2008-2011 gerealiseerd en geven weinig houvast bij de veranderingen die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Wij hebben de kennis in huis om de kwaliteit van de uitvraag te verbeteren waardoor de aanbesteding een succes wordt.

TENDERSUPPORT voor OPDRACHTNEMERs

Het beleid van de Nederlandse overheid is er op gericht dat bij gelijke geschiktheid, open source software de voorkeur heeft.

Biedt jouw organisatie open source software, open source dienstverlening en/of open standaarden aan? Wij hebben de kennis in huis om jouw organisatie een kansrijke inschrijving te laten uitvoeren en het contract gegund te krijgen.

Sailboard helpt opdrachtgevers en opdrachtnemers in aanbestedingen waarin open source software, open source dienstverlening en/of open standaarden worden uitgevraagd, voor, tijdens en na de aanbesteding.

Open Source Compliancy

Open source software is een verzamelnaam voor software waarvan de maker de broncode openbaar beschikbaar heeft gesteld. Dit betekent echter niet dat er geen auteursrecht berust op de software. Ook geeft het kunnen inzien van de broncode niet altijd het recht om de software aan te passen. De auteur van de software heeft hiervoor een keuze gemaakt: de open source licentie.

In deze open source licentie is aangegeven welke voorwaarden er zijn voor het inzien, gebruik en aanpassen van de software. In de praktijk zijn er vele verschillende open source licenties. Deze zijn het gemakkelijkst in te delen in drie categorieën:

  • Geen verplichting tot openbaarmaking
  • Gedeeltelijke verplichting tot openbaarmaking
  • Volledige verplichting tot openbaarmaking

Voor het dagelijks gebruik van open source software in organisaties kan het gebruik van verschillende licenties verwarring en uitdagingen opleveren.

Sailboard helpt organisaties open source licenties te gebruiken en te beheersen.

Licentieborging en audits

Bij het realiseren van softwareproducten dient de juiste keuze worden gemaakt onder welke (open source) licentie deze software op de markt zal worden gebracht.

Tijdens het gebruik en hergebruik van open source software zijn vele verschillende licenties in gebruik. Op gezette momenten een audit uitvoeren op de gebruikte licenties is daarom absolute noodzaak om binnen de organisatie te kunnen blijven bewijzen dat licenties op de juiste manier worden gebruikt.

Met behulp van softwareproducten kan softwarecode worden gescand op licentie-informatie, beveiliging en hardening, waardoor de compliancy continu kan worden geborgd.  

Sailboard adviseert in het kiezen en onderhouden van de juiste OPEN SOURCE licentie(S) en adviseert waar rekening mee gehouden dient te worden indien het softwareproduct als open source softwareproduct beschikbaar wordt gesteld.