Skip to main content

Competence

Ontwikkelen van competenties en leiderschap

De Sailboard Competence Circle ondersteunt open source medewerkers van organisaties en projecten in het ontwikkelen van de juiste competenties.

Competenties

Ontwikkelen van open source competenties

83% van de managers welke verantwoordelijk zijn voor het werven van IT personeel geven in de "2018 Open Source Job Report" van The Linux Foundation aan dat het werven van open source talent hun prioriteit heeft. Kijken we naar de gebieden waarin deze managers talenten zoeken, dan staan de gebieden Linux en Cloud met stip bovenaan. In de top 8 van benodigde kennis van deze talenten staat kennis van Cloud technieken bovenaan de lijst. Kennis van Container technieken volgt, met een enorme sprong in vergelijking met het rapport van 2017, op nummer twee.

Duidelijk blijkt dat open source technieken bijzonder snel op elkaar volgen, maar hoe blijft het kennisniveau van medewerkers van jouw organisatie dan continu op peil? En welke zachte vaardigheden (softskills) zijn noodzakelijk?

Sailboard Associates kunnen op basis van hun ervaring open source talent persoonlijk begeleiden op het gebied van competentieontwikkeling.

Open Source Competence Framework

Het Open Source Competence Framework

Een van de tastbare producten waar Sailboard aan werkt is het "Open Source Competence Framework". Dit framework bevat op basis van diverse rollen een handreiking welke kennis en competenties benodigd is voor het ontwikkelen, implementeren en beheren van open source software.