Skip to main content

Computable.be: "Tijd is rijp voor open source"

William Visterin van de Belgische editie van Computable besteedde deze week een artikel aan de zeven trends en feiten rond cloud en open source, welke Sailboard graag via ons blog met jou deelt. Het gehele artikel is te lezen via deze link.

Uit het artikel van William Visterin / Computable.be blijkt wederom wat Sailboard sinds haar start in 2019 verkondigt: "The future is Open".
Dit blijkt uit zeven trends en feiten welke Computable.be heeft geregistreerd naar aanleiding van een Europees onderzoek uitgevoerd door Red Hat.

Een korte samenvatting:

Het gebruik van enterprise open source zit in de lift
Uit Europees onderzoek van Red Hat blijkt dat dit jaar het aandeel 'proprietary' software is gedaald van 55 procent naar 42 procent. De respondenten verwachten zelfs dat dit aandeel binnen twee jaar zakt naar 32 procent.

Zestig procent van gehoste workloads op Microsoft Azure is op basis van Linux en open standaarden
De verschuiving naar open source zit vooral op infrastructuur, geeft Bob Dubois van Red Hat Belux in het artikel aan.
Waar dat door komt? De vijandigheid van Microsoft jegens open source is reeds enkele jaren omgedraaid naar liefde voor open source en Microsoft weet partijen als Red Hat aan zich te binden voor gezamenlijke projecten.

(Twee) redenen voor open source
De opkomst van Cloud geeft open source een enorme boost. In moderne (cloud) ecosystemen is open source de gebruikte standaard. Volgens Bob Dubios van Red Hat heeft dit twee oorzaken, namelijk de kwaliteit van de software en de associatie van open source met security.

Waar en waarvoor open source?
Het onderzoek focuste op vier onderdelen: security, cloudmanagement-tools, databases en big data analytics. Het gebruik van open source door respondenten van het onderzoek op deze onderdelen werd ingeschat als 52, 51, 49 en 47 procent. De domeinen waarop open source wordt ingeschakeld zijn modernisering van de infrastructuur (60% gebruik), applicatieontwikkeling (53% gebruik) en DevOps (52% gebruik).

De ene open source is de andere niet
Opvallend in het onderzoek is dat het gebruik van "enterprise open source" sterk aan het stijgen is. Echter zit ook "community based open source" in de lift, van 16% naar 19% gebruik onder de respondenten.
Dit betreft open source projecten welke volledig vanuit de community worden ondersteund. De diverse diensten van Sailboard ondersteunen zowel enterprise als community based open source.

Containers in trek
De gebruikte technologie├źn voor het beheren en hosten van Container workloads, zoals bijvoorbeeld Kubernetes, zijn volledig of grotendeels ontwikkeld op basis van open source productontwikkeling. Zesenvijftig procent van de respondenten gaven in het onderzoek aan het gebruik van containertechnologie te verhogen in het komende jaar.

Hybride cloud belangrijkste strategie
33 procent van de bedrijven kiezen voor een hybride cloud als hun belangrijkste keuze voor een IaaS platform. Slechts 13 procent kiest voor slechts een public cloud of alleen voor een eigen private cloud. Zo'n 16 procent van de bedrijven werkt nog volop aan hun cloud strategie.

Sailboard is h├ęt in Rotterdam gevestigde consultancybureau waarin we samen met onze klanten en partners werken aan een ecosysteem met open organisaties, open leiderschap en beter gebruik van open source software, licenties en standaarden.
Neem vandaag nog contact met ons op om de mogelijkheden voor jouw organisatie te verkennen. Wij plannen graag een moment in - tijdens of na reguliere werktijden - om te bespreken welke uitdagingen jij tegenkomt op de route naar een open organisatie.