Skip to main content

Sailboard Management Circle

Open Organisaties

Openheid wordt steeds belangrijker in de manier waarop teams van allerlei groottes samenwerken om hun gedeelde doelen te bereiken.
Vandaag de dag omarmen de meest vooruitstrevende organisaties - ongeacht hun missie - openheid als een noodzakelijke richting tot succes.

Meer informatie over Open Organisaties

Organisaties welke de keuze hebben gemaakt om een open organisatie te worden, hebben ingezien dat openheid kan leiden tot:

Grotere flexibiliteit: Teamleden zijn beter in staat om samen te werken en aan gedeelde doelen te werken;
Snellere innovatie: Ideeƫn van zowel binnen als buiten de organisatie krijgen meer aandacht en er kan snel worden geƫxperimenteerd;
Verhoogde betrokkenheid: Teamleden zien duidelijk verbanden tussen hun specifieke activiteiten en de gezamenlijke waarden, missie en visie van een organisatie.

Hoewel elke organisatie anders is - en daarom elk voorbeeld van een open organisatie uniek is - geloven we dat de volgende vijf kenmerken in de meeste contexten de basisvoorwaarden voor openheid zijn:

  • Transparantie
  • Inclusiviteit
  • Flexibiliteit
  • Samenwerking
  • Community

De definitie van een Open Organisatie

Sailboard beheert de Nederlandse vertaling van de Open Organisatie definitie, zoals opgesteld door The Open Organization community.

De volledige definitie kun je via deze link inzien.